Tietosuojaseloste Wilmalle

Tietosuojaseloste


Tämä seloste on laadittu Visma InSchool Wilma -ohjelmalla kerättäviä henkilötietoja varten.  Tietojen julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityslain mukaan.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Nurmeksen kaupunki/ Kirkkokadun koulu, Kirkkokatu 15, 75500 Nurmes, Porokylän koulu, Mähköntie 19, 75530 Nurmes, Nurmeksen lukio, Koulukatu 1, 75500 Nurmes, Valtimon koulu, Sepänkatu 8, 75700 Valtimo. Yhteyshenkilönä toimii Sari Hänninen-Repo ja teknisestä toteutuksesta vastaa Meidän IT ja talous Oy.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään opetuksen järjestämiseen.

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
- Yhteystiedot
- Pedagogiset asiakirjat
- Kurinpitotoimet
- Arviointikeskustelut
- Hakemukset ja päätökset iltapäivätoimintaan, koulukuljetukseen ja yli 5 päivää kestäviin vapaisiin
- Tapaturmat
- Opintojen seuranta
- Oppilaanohjaus

Luettelo pysyvää säilytystä vaativista asiakirjoista löytyy mm. Arkistolaitoksen sivuilta osoitteesta
http://www.arkisto.fi/uploads/normit/kunnallishallinto/seulontapaatokset/Kunnalliset%20opetustoimen%20pysyva%CC%88sti%20sa%CC%88ilytetta%CC%88va%CC%88t%20asiakirjat%202003.pdf

Tietojen säilytysajat ja hävittäminen on kuvattu täällä:
http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf

Annettuja tietoja suojataan verkossa SSL- salausmenetelmällä. Annetut tiedot tallentuvat oppilaitoksen hallintojärjestelmään (Primus). Hallintojärjestelmä on oppilaitoksen sisäverkossa toimiva, salasanoin suojattu järjestelmä.

Yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, ellette ole tätä erikseen sallinut.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon
oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen
sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat
pyynnöt osoitetaan Jukka Ikonen Kirkkokadun koulu, Juha Partanen Porokylän koulu, Timo Karppinen Nurmeksen lukio, Katri Korhonen Valtimon koulu, Tarja Lipponen Porokylän ja Rekulan päiväkodit, Sanna Valjus Hannilan ja Pikku-Kaarlen päiväkodit, Laura Hynynen Niksulan päiväkoti.